Aktuality ZŠ

Krásné prázdniny

Školní rok, ve kterém škola oslavila své 35. narozeniny, skončil a před námi všemi  jsou zasloužené prázdniny. Byl to rok náročný a skvělý zároveň, jak už to ve škole bývá. To, že se podařil, je zásluha vás všech. Učitelů a dalších zaměstnanců školy, žáků, rodičů a dalších příznivců školy, kteří nám rádi pomáhají. Je skvělé, když víme, že se na sebe můžeme vzájemně spolehnout. A tak si užijte dlouhé krásné prázdniny naplněné spoustou zajímavých aktivit, které si jen můžete přát.

A já osobně, protože tímto školním rokem ve škole končím,  bych se s vámi všemi touto cestou ráda rozloučila a poděkovala za příjemnou dlouholetou spolupráci, které si opravdu velice vážím. Bez vás by škola nebyla taková, jaká je. Děkuji vám všem a přeji vám i škole, aby se do budoucna všechno dařilo.

Mgr. Zdeňka Šklíbová, ředitelka školy

Předběžná nabídka povinně volitelných předmětů pro školní rok 2017/2018

7. ročník - 1 předmět
8. ročník - 2 předměty
9. ročník - 3 předměty

Hudební soubor

Historický seminář

Technické práce

Příprava pokrmů

Psaní na počítači

Historický seminář

Sportovní hry D

Sportovní hry CH

Výtvarný atelier

Cvičení z Českého jazyka (pouze 9. ročník)

Cvičení z matematiky (pouze 9. ročník)

Schůzka rodičů přípravné třídy

Vážení rodiče,
první schůzka rodičů dětí, které od září 2017 nastoupí do přípravné třídy, se uskuteční ve středu 21. 6. od 17 hodin v prostorách přípravné třídy. Vstup do školy vchodem "C" a hned po schodišti do 2. poschodí. Těšíme se na shledanou.

Objednávání jídel ve školní jídelně

Box na objednávání jídel umístěný ve školní jídelně je již nefunkční. Možnost objednávání (volby jídel) je nyní možný jen přes internet www.strava.cz nebo přes naše stránky v sekci jídelníček. Děkujeme za pochopení a přejeme dobrou chuť.

Oslava 35. výročí školy

Jak o nás napsali na MČ Prahy 12.

Informace pro rodiče případně nepřijatých dětí do "přípravky"

Vážení rodiče,
Základní škola T.G.Masaryka v Praze 12 otevře (při 10 dětech) přípravnou třídu pro děti s odkladem povinné školní docházky. Zájemci, v případě nepřijetí do přípravné třídy do naší školy, se můžete obrátit na výše uvedenou školu na e-mail: škola@zstgm-praha.cz

 

Rodičům nepřijatých žáků

Rozhodnutí o nepřijetí si prosím vyzvedněte osobně od 23.05.2017 do 26. 05. 2017 od 08:00 - 17:00 hod.

Jaká byla oslava 35. narozenin školy?

Jednoznačně SKVĚLÁ!  Nejen počasí nám mimořádně přálo, ale nedá se spočítat, kolik lidí s chutí přiložilo symbolickou ruku k přípravám těchto oslav. S pomocí všech zaměstnanců a žáků  školy jsme samozřejmě počítali, ale významně pomohlo Sdružení rodičů a příznivců školy ve spolupráci se zástupci  MČ Prahy 12 včele s panem starostou Milanem Maruštíkem. Ocenili jsme každou individuální pomoc rodičů, speciálně si velmi ceníme dodání barevných nafukovacích balonků pro všechny žáky školy od pana Mrakeše.  A za to, že žáci kromě barevného balonku dostali zdarma výměnou za školní peníz „MRÁČEK“ občerstvení včetně nápoje, vděčíme firmě TVM TOWER. Tato firma nám také sponzorsky zajistila ozvučení celé akce, která se ve čtvrtek 18. května uskutečnila v prostoru sportovního areálu VOSA.

Všem, kdo mají zásluhu na skvělém průběhu „narozeninové akce“, velmi děkujeme, protože si  jejich pomoci velice vážíme. Ono by se to bez vás  opravdu takhle skvěle nepovedlo. Dále děkujeme všem hostům a bývalým zaměstnancům i žákům, kteří si udělali čas, našli k nám i po letech cestu, protože usoudili, že ta návštěva může stát  za to. Domníváme se, že nikdo nelitoval.

Tak ještě jednou přejeme škole VŠECHNO NEJLEPŠÍ K 35. NAROZENINÁM A MNOHO ÚSPĚCHŮ DO DALŠÍCH LET.

...filmy ve škole aneb co se v mládí naučíš ...

… ve škole číst, psát, počítat, … Ale dnes i věci, o kterých se našim rodičům ani nesnilo. Zkušenosti s filmy máme samozřejmě všichni, ale „udělat“ film na základce? A nejen nějaký. Film, který dokáže diváky opravdu oslovit a zaujmout. Tak takové filmy v naší škole již mnoho let vznikají.

Začalo to před 10 lety. Tehdy se žáci spolu s nadšeným panem učitelem Marcelem Šuslíkem vydali prvními opatrnými kroky na neprobádanou filmovou půdu. Kamery zdaleka neměly dnešní parametry, pomocníkem jim bylo školní nahrávací studio, ale hlavně tady byla chuť se něco nového naučit, něco poznat a zvládnout. A to se opravdu podařilo. Přibývalo dalších a dalších zájemců, natočené žákovské filmy oslovovaly stále nové a mladší spolužáky. Proč to také nezkusit? A tak postupně 10 let sbírali žáci naší školy nejen zkušenosti, ale i větší či menší ceny na filmových žákovských soutěžích. Baví vás, co děláte ve škole? Ne vždy, ale dělat filmy, to nás opravdu baví! Možná o těch dnešních autorech žákovských filmů za pár let uslyšíme i v jiných souvislostech. Ale dnes? Naši žáci z tříd 8.A a 9.A letos získali první tři ceny v již tradiční filmové soutěži Antifetfest a dívky z 8.A se svým filmem s aktuálním tématem anorexie postupují do celopražského kola.

Všem úspěšným filmařům blahopřejeme a věříme, že je filmy budou i nadále bavit.

Pozvánka na členskou schůzi SRPŠ

Podrobnější údaje najdete v sekci SRPŠ Pozvánky

Den Země se Suníčkem a Mráčkem

22. dubna se připojí k oslavám Dne Země i Praha 12. Uskuteční se ve Viničním domku a oslavy zahájí hudební vystoupení našich žáků -souborů Sluníčka a Mráčku. Přijďte si s námi užít pěkný jarní den. Třeba bude i trochu teplo.

Dopravní situace před školou

Vážení rodiče,

na základě vašeho podnětu ohledně nebezpečné dopravní situace v ranních hodinách před školou jsem znovu kontaktovala městskou policii. Ta mi po svém šetření před školou sdělila následující:

„… nejkritičtější období, kdy přijíždí nejvíce vozidel je v době mezi 07:35 – 07:50 hod. V této době se na místě vystřídalo cca 40 vozidel, z toho se cca 30 řidičů dopustilo dopravních přestupků např. (porušení zákazu zastavení, stání v křižovatce, nedovolené stání před přechodem pro chodce, couvání na přechodu pro chodce, atd.). Dále bylo zjištěno, že v rámci zvýšeného provozu motorových vozidel se i před křižovatkou Mráčkova x Kutilova tvoří kolony vozidel, které chtějí vjet až před areál základní školy.“

Proto jsem byla požádána o to, abych vás informovala „…o nutnosti respektování dopravního značení před školou, popř. omezení zajíždění motorových vozidel pře školu na dobu nezbytně nutnou a v nezbytných případech….

 Pokud se situace ani po sdělení rodičům do cca 14 dní nezlepší, budeme nuceni zahájit nekompromisní represivní opatření, která bezesporu vyvolají vlnu nevole ze strany rodičů žáků Vaší školy.“

 

Nabídka bezplatné pomoci žákům ZŠ s domácí přípravou v pobočce Městské knihovny Modřany

SPOLEČNĚ V KNIHOVNĚ
BEZPLATNÁ POMOC S DOMÁCÍ PŘÍPRAVOU DO ŠKOLY V POBOČCE MĚSTSTKÉ KNIHOVNY MODŘANY PRO VŠECHNY DĚTI (VHODNÁ I PRO DĚTI CIZINCE)
PRAVIDELNĚ KAŽDOU STŘEDU OD 17:00 DO 19:00 

Bližší informace v následujícím souboru.

Systémová podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka

Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 zajišťuje pro žáky škol zřizovaných MČ Praha 12 výuku českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Tato výuka bude finančně kryta prostředky z rozpočtu hl.m.Prahy.

Místo výuky:  Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12, učebna IX.C

Den  a čas:   1x týdně 2 vyučovací hodiny, vždy v pondělí od 14.30 hod do 16.10 hod (platí pro období leden 2017 – červen 2017)

Kurz bude probíhat od ledna 2017 do června 2017, od září 2017 do prosince 2017.

Pravidla sběru papíru

Podrobnější informace v sekci SRPŠ nebo zde

Video klip z projektového dne ZE MĚ MY

Klip spustíte zde.

Výuka anglického jazyka pro dospělé a děti dohromady s rodilým mluvčím angličtiny z USA

Kurzy zaměřené na rozvoj konverzačních a písemných dovedností.

Čt. od 17:45-18:30 začátečníci

Čt. od 18:30-19:15 mírně pokročilí

Čt. od 19:15-20:00 pokročilí

Vyučování začíná 8. října 2015 ve třídách v 1. patře (vchod B).

Výuka bez poplatku.

Přihlásit se je možné na prvním setkánínebo emailem (jmfarnik@gmail.com).

Více informací na tel. c. 721 926 683 (Jerry a Marilyn Farníkovi)

 

 

Obědy ve školní jídelně

Noví žáci, kteří se chtějí stravovat ve školní jídelně, musí vyplnit přihlášku u paní hospodářky Buňátové (8:00-14:00) - bližší informace 778 485 043, 241 762 746.

Žáci, kteří se stravovali a již se dále nechtějí stravovat ve školní jídelně, se musí odhlásit telefonicky, osobně nebo e-mailem paní Buňátové - 778 485 043, 241 762 746, bunatova@mrackova.cz.

Žáci, kteří se stravovali ve školní jídelně a nemajín trvalý příkaz k platbě nebo SIPO, si mohou lístky na platbu na září vyzvednout od středy 24.8. 2016 u vrátnice v době 8:00-14:00.

Rodinný kurz češtiny - podzim 2016

czcz

ruru

vnvn

enen

ukrukr

Hmyzí hotely ve školní zahradě

Hmyzí hotely ve školní zahraděNa školní zahradu žáci Chemicko-biologických praktik s panem učitelem umístili 3 hmyzí hotely, které vytvořili žáci školy. Nejmenší vyrobili Malí kutilové, střední žáci 4.B v předmětu Člověk a svět práce a největší žáci povinně volitelného předmětu Technické práce.

Výsledky voleb do školské rady

Dne 31. 5. 2016 se v rámci třídních schůzek uskuteřnily volby do školské rady. Voleb se zúčastnilo 31 % oprávněných voličů. Z nich byl 47,7 % hlasů zvolen pan Jaroslav Herman. K jeho zvolení mu blahopřejeme. Dosavadním členům děkujeme za jejich pomoc a podporu při řešení aktuálních problémů. 
První schůzka školské rady v obnoveném složení se uskuteční 7. 6. 2016 v 16 hodin v budově školy.

Babičko, dědečku, pojď, ukážu ti, jaké je to u mě ve škole ...

... a že to bylo skvělé pozvání! Babičky a dědečkové žáků 4.A a 4.B se ve čtvrtek 18.května  přišli se zájmem podívat, jaká je dnes škola jejich vnoučat. Pro všechny zúčastněné to byl skvělý den, který si všichni užili. Dík patří paním učitelkám, které akci připravily, dobře naladěným dětem a všem návštěvám, které tento den ve škole velmi obohatily
.
Abychom nezapomněli, i žáci 4.C pozvali svoje babičky a dědečky 27. 5. na návštěvu do své třídy. A že jich přišlo! Připravené pohoštění ve školní kuchyňce všechny dobře naladilo a společné hry skvěle zpříjemnily jeden školní den. Věříme, že tyto návštěvy jsou začátkem nové pěkné tradice.

Poznáváme historii ČR - výročí Karla IV.

Poznáváme historii ČR - výročí Karla IV.Výlet za poznáním doby Karla IV. na zámek Stránov byl zorganizován 11. května  přednostně pro žáky naší školy, pro které není čeština mateřským jazykem. Netradiční seznámení s dobou a s významnými osobnostmi 14. století přispělo jistě k neobvyklému a novému  pohledu na české dějiny.

Divadelní týden se zase vydařil

Divadelní týden se zase vydařilTradiční divadelní pohádky si žáci 4. a 5. tříd připravili pro děti z mateřských škol. Žáci 3. tříd je obohatili písničkami z pohádek a už se jen čekalo, jaký bude mít vystoupení úspěch. Dětem z mateřských škol, které k nám na pohádky tadičně každoročně v našem " divadelním týdnu"  přicházejí, se pohádky líbily. Líbily se i rodičům a žákům naší školy, kteří si nechtěli nechat pohádková představení ujít. Hercům, ale i divákům děkujeme za skvělou atmosféru, která všechna představení doprovázela.

Projekt Vesmír

Projekt Vesmír9. prosince se vypravilo pět našich tříd na cestu do Vesmíru. Ačkoli nikdo neopustil budovu,118 žáků z 5. až 8. tříd vytvořilo mnoho kosmických posádek, které se celé dopoledne snažily zvládat život ve Vesmíru. Celá náročná akce vyvrcholila vypuštěním "kosmonauta"(syrové vajičko) v bezpečné, vlastnoručně vyrobené kosmické lodi z Vesmíru na Zem. Třetina posádek byla úspěšná a jejich "kosmonauti" přežili náročný pád. Vítězná posádka, která vyrobila raketu navíc nejúspornějším způsobem, má za svůj úspěch zajištěnou návštěvu v kosmickém vědeckém centru. Pro všechny zúčastněné byl den strávený s vědeckými instruktory velice zajímavý.

Jsme aktivní škola PRO ŠKOLY.CZPozvánka

Pozvánka

Projektové dny PP 1. stupeň

Projektové dny PP 1. stupeňv pondělí 15.6. 2015 a v úterý 16.6. připravili pro své mkladší spolužáky žáci 2. stupně projektový den o první pomoci. Žáci ve skupinkách se starším průvodcem procházeli jednotlivá stanoviště zaměřená tématicky na problém první pomoci a snažili se správně vyřešit navozenou situaci, např. ošetřit zlomenou ruku, rozlišit a ošetřit tepenné a žilní krvácení, správně zvolit telefonní číslo a nahlásit zdravotní problém apod.
Po kliknutí na fotku se zobrazí fotogalerie této akce, kterou budeme postupně doplňovat o další fografie.

Dokážeš pomoci?

Preventivni program pro všechny žáky 2. stupně je připraven pro zítřejší den, 21. května. Všichni si můžou vyzkoušet, jak by obstáli v krizové situaci, kdy jejich chování můžei  zachránit jinému život. Zvládneš to? Věřím, že ano!

Máme vítěze Antifetfestu v Praze 12!

7.A za podpory pana učitele Šuslíka  dnes zvítězila filmem Nejsem tvoje princezna ... ve filmové soutěži škol Prahy 12   Antifetfest. Moc blahopřejeme a budeme držit palce v červnovém celopražském kole 17. 6. Velký dík patří i žákům  6.A s paní učitelkou Brabencové, kteří svým filmem naši školu také úspěšně reprezentovali.

Mráčkovka na Facebooku!

Mráčkovka na Facebooku!

Dnešním dnem jsme spustili oficiální školní facebookovou stránku! Najdete ji snadno na adrese: https://www.facebook.com/zsmrackova


Důležité je, že pro prohlížení stránky NENÍ nutné mít facebookový profil!
 

(Protože legálně mít profil mohou jen osoby starší 13 let.)


Na stránce budeme uveřejnovat fotky a informace ze školních aktivit, výletů a další zajímavosti! Pokud účet na Facebooku máte, neváhejte nás "lajknout"! :) Pokud jej nemáte/nechete mít/nemůžete mít, tak se třeba občas mrkněte, jak se to v té naší škole máme krásně! :-)

Dopravní situace před školou

Vážení rodiče,

na základě vašeho podnětu ohledně nebezpečné dopravní situace v ranních hodinách před školou jsem znovu kontaktovala městskou policii. Ta mi po svém šetření před školou sdělila následující:

„… nejkritičtější období, kdy přijíždí nejvíce vozidel je v době mezi 07:35 – 07:50 hod. V této době se na místě vystřídalo cca 40 vozidel, z toho se cca 30 řidičů dopustilo dopravních přestupků např. (porušení zákazu zastavení, stání v křižovatce, nedovolené stání před přechodem pro chodce, couvání na přechodu pro chodce, atd.). Dále bylo zjištěno, že v rámci zvýšeného provozu motorových vozidel se i před křižovatkou Mráčkova x Kutilova tvoří kolony vozidel, které chtějí vjet až před areál základní školy.“

Proto jsem byla požádána o to, abych vás informovala „…o nutnosti respektování dopravního značení před školou, popř. omezení zajíždění motorových vozidel pře školu na dobu nezbytně nutnou a v nezbytných případech….

 Pokud se situace ani po sdělení rodičům do cca 14 dní nezlepší, budeme nuceni zahájit nekompromisní represivní opatření, která bezesporu vyvolají vlnu nevole ze strany rodičů žáků Vaší školy.“

 

Výuka angličtiny s rodilými mluvčími

Kurzy angličtiny pro dospělé a děti

dohromady s rodilým mluvčím angličtiny z USA

Ve čtvrtek od 17:45-18:30 pro začátečníky

Ve čtvrtek od 18:30-19:15 pro mírně pokročilé

Ve čtvrtek od 19:15-20:00 pro pokročilé;;

Vyučování začíná 6. října 2016   ve třídách v prvním patře (Vchod B). Výuka je bez poplatku.

Je možné se přihlásit emailem (jmfarnik@gmail.com). Více informací na tel. c. 721 926 683

(Jerry a Marilyn Farníkovi)
Nástěnka

Zahradní slavnost

28. 6. 2017
16:00 koncert v atriu
17:00 opékání buřtů na zahradě

Novinky

Bezpečnostní opatření

Z důvodu zvýšení bezpečnosti žáků naší školy prosíme rodiče, aby ke vstupu do školy používali výhradně VCHOD "C", následně nahlásili své jméno a důvod návštěvy ve vrátnici, kde obdrží vizitku "návštěva".
K odchodu ze školy použijí též POUZE vchod C, přes vrátnici.
Vchod "A" je určen pro vstup pouze žákům.
Děkujeme za pochopení
Telefon:+420 241 761 138,+420 241 762 533, E-mail: mrackova@mrackova.czFacebook ZŠ Mráčkova Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, Mráčkova 3090/2143 00, Praha 4-Modřany
Login
Home ZŠ Profesora Švejcara Mráčkova

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy