1.A - Mgr. Nováčková Jana

Konzultační hodiny

Středa      13,30 - 14,30 hod  / po předchozí domluvě /

Dělené vyučování

Od pondělí 18.září začíná dělené vyučování - pondělí, středa

1. skupina      8,00 - 11,40

Grohová Karolína, Grohová Magdaléna, Shevchuk Oleksandr, Janovský Lukáš, Kuchařová Karolína, Kuchař Lukáš, Bautzová Barbora, Märzová Kateřina, Trmal Alexandr, Bodlák Theodor, Hrstková Lucie, Tomčalová Veronika

2. skupina      8,55 - 12,35

Skála Václav, Stupková Anna, Brabencová Anežka, Koľva Jurij, Hádková Kateřina, Bříza Petr, Rashko Daria, Braik Michael, Kučerová Ema, Lienertová Ema, Vltavská Nella, Dordyak Marie

FOTOROČENKA

Vážení rodiče,
peníze  za FOTOROČENKU - 200Kč - budu vybírat na třídních schůzkách 20.3. 2018
Příjemný víkendMrkající

Práce v týdnu od 5.3. - 9.3. 2018

ČJ    -  slabikář až str. 49
        -  PS ke slabikáři až str. 26
        -  písanka až str. 13
        -  opisy, přepisy, diktáty
        -  práce s e skládací abecedou

MA   - PS až str. 31
        -  karty do 140

PRV  -  PS až str. 42

Práce v týdnu od 19.2. - 23.2. 2018

ČJ   -  slabikář až str. 44 - písmeno k
       -  PS ke slabikáři až str. 20
       -  denní práce se skládací abecedou
       -  opisy, přepisy, diktáty
       -  hlasité čtení a čtení s porozuměním
       -  souvislé čtení textu, práce s textem
       -  písanka 2.díl - dopsat do konce

MA   -  PS  až str. 23
        -  karty až str. 132

PRV  -  PS str. 40-41 - DÚ

HV   -  list č.7 - úkol č.1 - někteří dodělávají ještě list č.6
        -  naučit píseň - Já jsem z Kutné Hory...

Práce v týdnu od 12.2. - 16. 2. 2018

ČJ   -   slabikář až str. 39
       -   PS ke slabikáři až str. 17
       -   denní práce se skládací abecedou - skladba vět
       -   písanka až str. 36 /  ne stranu 35 /
       -   opisy, přepisy, diktáty

MA  -   PS až str. 21 / kromě cv. 4 /
       -   numerace v oboru do 16
       -   karty až 130

PRV  -  Člověk - části lidského těla, správný životní styl, zdravá výživa
         -  svačina do škol - " Zdravá sváča " - POŤOUCH - nabídka
         -  Exotické ovoce - seznámení, ochutnávka

Práce v týdnu od 29.1. - 2.2. 2018

ČJ  -  slabikář až str. 35
      -  PS ke slabikáři až str. 15
      -  vystřihnout písmeno k,K a slabiky s ním spojené
      -  denní práce se skládací abecedou
      -  písanka až str. 32
      -  opisy, přepisy, diktáty
      -  doplňovačky, skrývačky, křížovky
      -  čtení textu s porozuměním, souvislé čtení
      -  tvorba vět - otázky a odpovědi

MA  -  PS až str. 17
       -  karty až str. 126
       -  číselná osa do 14 - sčítání, odčítání

PRV  -  PS str. 38 - DÚ
         -  list LEDEN - DÚ

Užijte si s dětmi pololetní a jarní prázdniny Usmívající se

Aktuality příštího týdne

Ve středu 31.1. 2018 není dělené vyučování. Končíme v 11,40 hodin.
Čtvrtou vyučovací hodinu budou děti dostávat vysvědčení. To přinesou zpět po jarních prázdninách.
Ve čtvrtek 1.2. se učíme podle rozvrhu.
V pátek 2.2. mají děti pololetní prázdniny,na ně navazují jarní prázdniny.
Zpátky do školy se děti vrací 12.2. 2018Mrkající

Práce v týdnu od 22.1. - 26.1. 2018

ČJ  -  slabikář až str. 31
      -  PS ke slabikáři až str.13
      -  opisy, přepisy, diktáty
      -  písanka až str. 28

MA  -  PS až str. 14
       -  karty až 124

PRV  - PS až str. 37

Práce v týdnu od 15.1. - 19.1. 2018

ČJ  -  slabikář až str. 27
     -   PS ke slabikáři až str. 11
     -   PS - písanka až str. 23
     -   opisy, přepisy, diktáty
     -   práce se skládací abecedou
     -   vystřihnout písmeno z,Z

MA  - PS až str. 11
      -  karty individuálně

PRV  - PS až str. 36

Práce v týdnu od 8.1. - 12.1. 2018

ČJ   -  slabikář až str. 22
      -  PS ke slabikáři až str. 9
      -  písanka až str. 20
      -  opisy, přepisy, diktáty - procvičovat a stále uvolňovat ruku
      -  denní práce se skládací abecedou

MA  -  PS č. 1 až do monce
       -  karty k PS - dle individ.práce, lze až do str. 116

PRV - PS 35 - DÚ

Práce v týdnu od 3.12. - 5.12. 2018

ČJ  -  SL - až str. 17
      -  každodenní práce se skládací abecedou
      -  každodenní hlasité čtení
      -  PS ke SL - až str.6
      -  vystřihnout písmeno n,N
      -  opisy, přepisy, diktáty písmen
      -  písanka až str. 17 - 4 řádky

MA  -  PS až str. 60 cv. 1,2

Práce v týdnu od 18.12. - 22.12. 2017

ČJ   -  SL - až str. 15
       -   PS ke SL - až str. 5
       -   PS - písanka až str. 15
       -   denní práce se skládací abecedou
       -   opisy, přepisy, diktáty písmen a slabik

MA   -  karty až do str. 98 doplnit a opravit předcházející karty

PRV  - PS až str. 34 / DÚ /

Do školy se vracíme ve středu 3.ledna 2018.


Vážení rodiče,
ráda bych Vám touto cestou popřála krásné a pohodové Vánoce a do Nového roku 2018 hodně štěstí, zdraví a osobní pohody.
Jana Nováčková

POZOR!

Ve středu 20.12. 2017 není dělené vyučování.

Práce v týdnu od 11.12. - 15.12. 2017

ČJ  -  SL - až str.13, PS ke SL str.4
      -  PS - písanka až str. 13
      -  práce se skládací abecedou

MA -  matematické karty

PRV - PS 26, 30, 32, 33

BESÍDKA

Vánoční besídka se koná dne 20.12. v 16 hodin.
/ Začátek je ve společenské místnosti ZŠ a po té přejdeme do naší třídy./

Poděkování

Ráda bych touto cestou poděkovala p.Tomčalové za sladkosti pro děti, p.Stupkovi za borovicové větve a p.Trmalové za sladkosti a zbytky látek. Sladkosti dostaly děti k Mikuláši.

Práce v týdnu od 4.12. - 8.12. 2017

ČJ  -  slab. až str. 12, vystřihnout písmeno j,J a slabiky s ním spojené
     -  PS ke slab. str. 4
     -  denní práce se skládací abcedou
     -  PS až str. 10, str.12 pouze 4 řádky, str.13 jen 5 řádek

MA - PS až str. 56 + karty

PRV - PS str. 31

Zvyky našich předků

Naši předkové dodržovali více různé zvyky a obyčeje. 30.listopadu - na svátek sv.Ondřeje - lili vosk do vody a věštili si tak svoji budoucnost. Ale abyste si to mohli také zkusit - tak jako my - museli byste znát "tajné zaříkávadlo":
" Svatý Ondřeju, vosk leju, 
   abych sa dověděl, čeho sa naděju."
A protože se náš pan ředitel jmenuje Ondřej, pozvali jsme jej k nám do třídy, aby si to také s náma zkusil. Společně jsme si tak vychutnali příjemné chvíle.

Práce v týdnu od 27.11. - 1.12. 2017

Slabikář až str. 9 - čteme slabiky, slova i věty, orientace na stránce, řádek, sloupec
PS - až str. 8
MA - PS až str. 53
PRV - PS - až str. 23  -  DÚ - obr.str. 23

Příští středu - 6.12.  není dělené vyučování = DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ .

SLABIKÁŘ

Už nás nebavilo číst jen písmenka a slabiky. Chtěli jsme něco víc. A minulý čtvrtek jsme se dočkali. Dostali jsme  SLABIKÁŘ.
A abychom si tento - pro nás slavnostní - okamžik zapamatovali
, přišla nám jej osobně předat paní zástupkyně I.Šagátová.
My jsme jí za to poděkovali a slíbili, že SLABIKÁŘ bude náš " nový kamarád ".

Práce v týdnu od 20.11. - 24.11. 2017

ČJ  -  ŽA  -  dokončili jsme 
      -   SL  -  začali jsme číst SLABIKÁŘ - do str.5
      -   PS  -  strany 1 - 4 + str.6 / str. 5 vynechaná /

MA  - PS  - až str. 50 + kontrola a oprava cvičení v PS od začátku roku
       -  KARTY - kontrola a oprava vypracovaných cvičení
- s dětmi jsme domluvení, že v případě nepochopení se obrátí s pomocí na kamarády, učitele.

PRV - PS až str. 20

Na vánoční dárek  / cca v půli prosince /budeme potřebovat prázdou skleničku od svíčky - / NE zavařovací /.
Příjemný víkendUsmívající se

Práce v týdnu od 13.11. - 16.11. 2017

ČJ  - ŽA do konce
     - denní práce se skládací abecedou
     - denní procvičování psacích písmen formou diktátu
     - denní hlasité čtení

MA  - PS až str. 47

PRV - PS až str. 19
       - na úterní hodinu - fotografie rodiny

PROSÍM O DENNÍ KONTROLU ŽK , NOTÝSKŮ A DENNÍ PŘÍPRAVU NA VYUČOVÁNÍMrkající

Užijte si s dětmi státní svátek.Usmívající se

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Třídní schůzky se konají v úterý 21.11. 2017 v 17,30 hodin ve třídě 1.A Smějící se


Při třídních schůzkách budeme vybírat příspěvek SRPŠ - 200Kč mladší dítě, 400Kč starší sourozenec. Překvapený

sv.Martin

Svatý Martin

Jelikož se v sobotu svatý Martin na bílém koni zpozdil a sníh nám nenadělil, snažili jsme se jej v pondělí přivolat sami.
Uvidíme, zda se nám to podařilo.

Práce v týdnu od 6.11. - 10.11. 2017

ČJ  -  ŽA  - až str. 43
     -  vystřihnout písmeno i,I
     -  denní práce se skládací abecedou
     -  čtení slabik a slov
     -  procvičování probraných psacích písmen a slabik
     -  písanka 1.díl až do konce - kromě str. 22

MA  -  PS až str. 45

PRV  - PS až str. 17

V pondělí přijdeme všichni v nějakém bílém oblečení /triko, svetr, sukně,apod./ - budeme vítat sv.MartinaLíbající

MOJE PRVNÍ ŠKOLNÍ TABLO

V pondělí - 6.11. 2017 se budeme fotit na školní tablo - viz propozice, které žáci dostali.Mrkající

Práce v týdnu od 30.10. - 3.11. 2017

ČJ  -  ŽA  -  až str. 39
              -  denní práce se skládací abecedou
              -  analýza a syntéza slabik a slov
              -  vystřihnout písmeno u,U a slabiky s ním spojené
              -  procvičování psacích podob písmen
              -  PS až str. 17
MA   - PS až str. 39
        -  znaménka větší, menší, = + -
        -  psaní číslic

PRV  -  PS až str. 13

Projektový den - "ZEMĚ-MY"

V úterý 24.10. jsme zažili neobvyklé dopoledne.
V rámci spolupráce nás navštívili naši kamarádi ze 2.stupně. A to ti nejstarší - žáci 9.A. Navzájem jsme se představili,sdělili si naše zážitky ze školy a zbyl i čas na společné hry. To byla "panečku" zábava. Měli jste to vidět!Smějící se
Po zábavě došlo ale i na práci. V rámci projektu UMĚNÍM KE SPOLEČNÉ KOMUNIKACI jsme se tedy do ní pustili. Naši starší kamarádi nám přečetli pohádku " O dvanácti měsíčkách ", kterou jsme si posléze rozebrali a začali i výtvarně zpracovávat. A protože jsme chtěli naše výtvory i dále využít ve výuce, snažili jsme se všichni co nejvíce.  Naši starší kamarádi nám pomáhali - jak mohli. Předávali nám i cenné zkušenosti, které určitě v budoucnu rádi využijeme.
Tento den byl pro nás plný zážitků, bezvadně jsme si jej užili a už teď se těšíme na další setkání.Mrkající

Práce týdne 23.-26.10 2017

ČJ  -  ŽA až str. 35
     -  analýza a syntéza slabik a slov
     -  vystřihnout písmeno p,P a slabiky s ním spojené
     -  ofocený list - procvičování čtení
     -  PS - až str. 10 / písmeno m, i, u a slabiky /

MA -  PS až str. 35
      -  DÚ str.34 - hra

Pohodové dny volna Vám všem Smějící se!

Práce v týdnu 16.10. - 20.10. 2017

ČJ   -  ŽA - až str. 31
      -  denní procvičování probraných písmen
      -  denní procvičování anylýzy a syntézy slabik a slov
      -  vystřihnout písmeno o,O
      -  slabiky k písmenu m,p,l,s
      -  PS - malá písanka až str. 5 - písmeno e,l
      -  žáci, kteří umí číst trénují vyprávění přečteného textu

MA  -  PS až str. 32 / znaky větší, menší a = /

PRV -  základní druhy ovoce a zeleniny

Příjemné podzimní dnyMrkající

Práce v týdnu 9.10. - 13.10. 2017

ČJ     -  ŽA  až str. 27
        -   procvičování písmen a,A,m,M,l,L,e,E
        -   vystříhnout písmeno s,S
        -   diktáty písmen a slabik - skládat z písmen
        -   krátké a dlouhé slabiky -     " 
MA     -  PS až str. 28
PRV    - PS až str. 10,11
         -  na úterý přinést různé druhy ovoce a zeleniny
Vv     -  někteří ještě nemají desky či staré noviny

Opětovně prosím o každodenní kontrolu notýsků a každodenní procvičování učiva probraného ve škole. Je to opravdu důležité. Líbající

Fotostřípky z divadla "Jak šel pejsek do školy"

Práce v týdnu od 2. - 6.10. 2017

ČJ   ŽA - až str. 21
       PS - až str. 31
       vystřihnout písmeno l,L - ti, co jej nemají
       procvičovat probraná písmena
       analýza a syntéza slabik
       sluchová analýza krátkých a dlouhých slabik

MA   PS - až str. 23

Připomínám,že denní procvičování školní práce je důležité a domácí úkoly máme značené červeně. Mrkající

Práce v týdnu od 25.9. - 27.9. 2017

ČJ    - ŽA  -  až str. 16
                -   vyvození písmen m,M,  a,A
                -   procvičovat rozlišování krátkých a dlouhých slabik
                -   písmena m,M,a,A - vystřihnout, dát do desek s písmeny
         PS   -   až str. 23, doma procvičovat cviky z písanky

MA           -   PS až str. 19
                -   rozstříhat karty s číslicemi, tečkami a znaménky

PRV          -   PS až str. 9

V úterý - 3.10. 2017 - 10,30 hod - divadlo KC 12 - " Jak šel pejsek do školy"
- cena 60 Kč / fond/.

Práce v týdnu od 18.9. - 22.9. 2017

ČJ   -   ŽA  až str. 12
      -   vystřihnout písmeno M,m / NE! všechna písmena ! / - zandat do desek na písmena
      -   budeme vystřihovávat pouze aktuální písmena, která budeme probírat
      -   procvičovat rozklad slov na slabiky a rozlišování krátkých a dlouhých slabik
      -   Písanka až str. 20
MA  -  PS / pracovní sešit / až str. 17
PRV -  až str. 6

PROSÍM o denní kontolu všech sešitů, ŽK a úkolníčku!

Ráda bych toto cestou poděkovala paní Tomčalové za ofocení materiálu na výuku.
Velký dík patří panu Märzovi, který pro všechny děti ofotil a vytvořil celý soubor karet pro výuku matematiky. Děti tak mají v úhledných deskách ucelený soubor, mohou samostatně pracovat podle svého tempa a kdyko-li se vrátit k vypracovaným příkladům.  Usmívající seMrkající

AKCE ZÁŘÍ

28.9. 2017   -   státní svátek
29.9. 2017   -   ředitelské volno

Srdíčkový den

Zítra - úterý 19.9. -  SRDÍČKOVÝ DEN - možnost zakoupení magnetek po 30 Kč. Výtěžek jde na konto nemocného chlapce Honzíka.

Práce tohoto týdne 11. - 15. 9. 2017

ČJ     ŽA do str.9
MA    pracovní učebnice do str. 12
PRV  učebnice do str. 5 / včetně /

Prosím o denní kontrolu notýsků, sešitů a podepisování domácích úkolů. Domácí úkoly máme červeně kroužkované.
Mrkající

Nástěnka

Bezlepková dieta

Vážení rodiče. Od začátku listopadu poskytujeme na základě potvrzení dětského lékaře bezlepkovou stravu ve školní jídelně. K této dietě lze dítě kdykoli přihlásit.

Novinky

Bezpečnostní informace

Z důvodu zvýšení bezpečnosti žáků naší školy prosíme rodiče, aby ke vstupu do školy používali výhradně VCHOD "C", následně nahlásili své jméno a důvod návštěvy ve vrátnici, kde obdrží vizitku "návštěva".
K odchodu ze školy použijí též POUZE vchod C, přes vrátnici.
Vchod "A" je určen pro vstup pouze žákům.
Děkujeme za pochopení
Telefon:+420 241 761 138,+420 241 762 533, E-mail: mrackova@mrackova.czFacebook ZŠ Mráčkova Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, Mráčkova 3090/2143 00, Praha 4-Modřany
Login
Home ZŠ Profesora Švejcara Mráčkova

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy