logotyp

Informace k zápisu

Zápis pro školní rok 2020/2021

Seznam pomůcek do první třídy bude zde 10. 6. 2020


Vyzvednutí rozhodnutí o odkladu:

Platí pouze pokud jste nepodali přihlášku do přípravné třídy!
Rozhodnutí jsou k dispozici od dneška (4. 6.) na vrátnici školy, vstupem C a zazvonit. Každý den mezi 7:30 a 15:00. Prosíme, preferujte tyto časy, ale pokud se Vám to nehodí, ozvěte se na email
lnenicka@mrackova.cz.  

Vyzvednutí rozhodnutí o přijetí do Přípravné třídy a zároveň rozhodnutí o odkladu:
Pokud jste dávali žádost o přípravnou třídu, byli jste přijati. Rozhodnutí o přijetí a rozhodnutí o odkladu si můžete vyzvednout od pondělí 8.6., stačí dorazit na vrátnici školy vstupem C mezi 8:00 a 15:00. S sebou prosím přineste vyplněný Zápisní lístek (stejný je pro 1. třídy, jen ignorujte zájem o Hejného matematiku). 

Vyzvednutí rozhodnutí o přijetí do 1. třídy:
Pokud jste si ještě nevyzvedli, postupujte prosím stejně jako pro rozhodnutí do přípravné třídy. 


Přijatí žáci do 1. třídy pro šk. rok 2020/2021:

902/20
903/20
904/20
905/20
906/20
907/20
909/20
910/20
911/20
912/20

913/20
914/20
915/20
916/20
917/20
918/20
919/20
920/20
921/20
922/20

923/20
924/20
925/20
926/20
927/20
928/20
929/20
930/20
931/20
932/20

933/20
934/20
935/20
936/20
942/20
952/20
958/20
960/20

801/20
802/20
803/20
804/20
805/20
807/20
808/20
809/20
810/20
811/20


812/20
813/20
814/20
815/20
816/20
817/20
818/20
819/20
820/20
821/20

822/20
823/20
824/20
825/20
826/20
827/20
828/20
829/20
835/20
836/20
840/20
849/20
851/20

 


Informace o povinné školní docházce:

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se vztahuje na jiné cizince, kteří mají na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza, na azylanty a účastníky řízení o udělení azylu.

Povinná školní docházka (dále PŠD) začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6. roku věku, pokud mu není povolen odklad. K plnění PŠD může být přijato i dítě, které dosáhne 6-ti let až v době od září do června příslušného školního roku za následujících podmínek:

  • a) Dítě je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé
  • b) Zákonný zástupce požádá o přijetí k plnění PŠD
  • c) Dosáhne-li dítě 6-ti let v období září - prosinec šk. roku, musí být k žádosti doloženo doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
  • d) Dosáhne-li dítě 6-ti let teprve v období leden - červen šk. roku, musí být k žádosti doloženo doporučující posouzení školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko psychologické poradny) a odborného lékaře (dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost).

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky. 

Postup: Ve výše uvedených dnech zápisu zákonný zástupce dítěte vyplní či odevzdá žádost o odklad. Žádost o odklad musí být doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (viz. § 37 odst. 1 školského zákona).

K zápisu přineste:

Občané ČR: rodný list dítěte, občanský průkaz

Cizinci: rodný list dítěte v češtině, pas s vyznačeným pobytem a bydlištěm a doklad o zdravotním pojištění dítěte

Upozorňujeme, že pokud z jakéhokoli důvodu nebude dítě uvedeno na seznamu spádových žáků z MČ Prahy 12, který bude aktualizován ke konci března 2020, budeme od zákonného zástupce požadovat potvrzení o trvalém pobytu dítěte vystvavené na úřadu MČ Prahy. 12.


Přehled spádových ulic


Zápis do přípravné třídy

Do přípravné třídy bude probíhat zápis ve stejné termíny, jako zápis do 1. tříd.

K zápisu do přípravné třídy je nutné mimo občanský průkaz a rodný list také potvrzený odklad povinné školní docházky a doporučení pedagogicko psychologické poradny k zařazení do přípravné třídy.

Nástěnka

Ředitelská volna pro rok 2020

- pondělí 29. 6. 2020
- úterý 30. 6. 2020

Provoz školy v nouzovém stavu

Pokud budete potřebovat konkrétní informaci či službu, kontaktujte vrátnici na telefonu 241 761 138, abychom případně byli schopni návštěvy rozložit. Vstup do školy je povolen pouze s rouškou či jinou adekvátní ochranou úst.

Provoz školy pro veřejnost:
Po - Čt: 8:00 - 12:00
Pátek: probíhá pravidelná desinfekce budovy, škola uzavřena

Provoz budovy:
7:30 až 15:30

Novinky

Sběr papíru

Sběr papíru je v březnu zrušen.
Telefon:+420 241 761 138,+420 241 762 533, E-mail: mrackova@mrackova.czFacebook ZŠ Mráčkova Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, Mráčkova 3090/2143 00, Praha 4-Modřany

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy