logotyp

Informace k zápisu

Zápis pro školní rok 2023/2024

Infochůzka pro rodiče budoucích prvňáčků:

Infoschůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční 25. 5. 2023 ve společenské místnosti školy, vstupem C. Na schůzku není potřeba brát naše prvňáčky, půjde hlavně o administrativní setkání. 

Program:
 
16:00 - 16:30 (dobrovolné) - ukázka matematiky Hejného
16:30 - 17:30 - převzetí rozhodnutí o přijetí, informace od vedoucí školní družiny, ředitele školy a vyplnění zápisních lístků
 
Na schůzku není potřeba nosit žádnou další dokumentaci. 
 
Pokud se schůzky nemůžete zúčastnit, budou rozhodnutí připravena k převzetí další den na vrátnici školy, kde si je budete moci libovolně převzít v době provozu školy (7:00 - 17:00). Zároveň Vám zašlu potřebné informace mailem. 
 
Pokud byste měli konkrétní dotazy na cokoli týkající se nástupu do první třídy, můžete využít tento formulář, odpovědi si přichystám a vše tím případně značně urychlíme. 
 
Těšíme se na setkání!

Výsledek zápisu - přijatí žáci do 1. třídy:

0013/2023

5194Y

F00VL

MATT9

R0LWP

0006/2023

55A5A

F8ANO

MDHBN

R36XQ

0024/2023

5DAU9

FB65H

N5PY9

RQZ0K

0057/2023

5ORPH

G24Q6

N7B6U

RTJVP

0096/2023

61XGR

GW3T0

ODL2H

UYVY0

0121/2023

7EG47

HKCQD

ODY81

V3RSM

0858Y

8OY7R

HM845

OUS2T

VCX6F

0KHPJ

8YRST

I06S5

OXFB7

VSDME

1FCMZ

944F4

I3DXW

P6ZTE

WXQY5

1FR33

AB6O0

JIXMN

PDK1A

XLPMQ

2B1KL

BLIGG

JU8HH

PF2KF

Y3U20

2T6AI

BMCGY

L490I

PYT35

YDB2F

45TAO

D9D6P

L55JA

Q9THY

Z0UPI

49QES

DJ1AR

LEP7T

QOE2Q

ZQHYS

4YEUN

E1UZA

LFQ8J

QRPP8

ZS1Q5

Dnem doručení výsledků je 1. 5. 2023. Pokud jste podávali žádost datovou schránkou, případně jste ji u zápisu uvedli, bude Vám rozhodnutí o ne/přijetí zasláno tam. Vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí bude možné od 3. 5. od 7:30 na vrátnici školy. 

Rozhodnutí o přijetí si budete moci převzít na informační schůzce, na které se zároveň dozvíte všechny další důležité informace. Termín oznámíme co nejdříve zde i emailem. Individuální vyzvednutí je možné.

Možnost nahlédnutí do spisu je v pátek 5. 5. 2023.


 S sebou k zápisu:

1) Rodný list k nahlédnutí (kopie rodného listu dítěte – při vzdáleném zápisu, v případě cizinců scan nebo čitelnou fotografii rodného listu dítěte nebo pasu dítěte)
2) Rozhodnutí o odkladu (v případě, že mělo dítě v loňském roce odklad)
3) Další potřebné dokumenty - doporučení z PPP apod.

Výsledky zápisu do prvního ročníku budou zveřejněny 1. 5. 2023 na webu školy (od 8:00) a na vývěsní tabuli u vchodu A (v úterý 2. 5. od 8:00). Každý žák bude uveden evidenčním číslem, které obdržíte po odevzdání přihlášky. Výsledky také obdržíte na emailu uvedeném v registraci. 


Žádost o odklad

Při žádosti o odklad postupujte stejně jako v případě žádosti o zápis do prvního ročníku.
 V rámci elektronické přihlášky zaškrtnete možnost "Budeme pro dítě žádat odklad" a poté ideálně v rámci vyhlášených dnů zápisu dorazíte s potřebnými dokumenty.

1) doporučující vyjádření pedagogicko-psychologické poradny nebo SPC
2) doporočující vyjádření praktického lékaře nebo klinického psychologa

Termín podání žádosti je v případě odkladu do 30.4.2023. 


Žádost o přijetí do přípravné třídy

Všechny přijaté žádosti byly kladně vyřízeny. 
Rozhodnutí o přijetí je možné vyzvednout na vrátnici školy. 
V průběhu druhé poloviny června bude schůzka v PT. O této Vás bude informovat paní učitelka Matějová emailem.

Při žádosti o přijetí do přípravné třídy můžete postupovat dvěma způsoby:


1) Budete žádat o odklad školní docházky na naší škole

- V tomto případě postupujte tak, jak je popsáno výše v souvislosti s odkladem školní docházky.

2) Budete žádat o odklad školní docházky na jiné škole

- Postupujte podle níže uvedeného postupu.

Jakmile máte požádáno o odklad, podáte přihlášku do PT buď osobně v dny zápisu do první třídy, nebo vzdáleně přes datovou schránku nebo emailem s elektronickým podpisem na adresu lnenicka@mrackova.cz.

Přihláška do přípravné třídy je možná pouze v případě, že dítě bude mít ve školním roce 2022/2023 udělen odklad povinné školní docházky a na doporučení z PPP musí být doporučeno zařazení do přípravné třídy.


Termín podání žádosti je v případě PT do 30.4.2023.  


Informace o povinné školní docházce:

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se vztahuje na jiné cizince, kteří mají na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza, na azylanty a účastníky řízení o udělení azylu.

Povinná školní docházka (dále PŠD) začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6. roku věku, pokud mu není povolen odklad. K plnění PŠD může být přijato i dítě, které dosáhne 6-ti let až v době od září do června příslušného školního roku za následujících podmínek:

  • a) Dítě je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé
  • b) Zákonný zástupce požádá o přijetí k plnění PŠD
  • c) Dosáhne-li dítě 6-ti let v období září - prosinec šk. roku, musí být k žádosti doloženo doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
  • d) Dosáhne-li dítě 6-ti let teprve v období leden - červen šk. roku, musí být k žádosti doloženo doporučující posouzení školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko psychologické poradny) a odborného lékaře (dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost).

Důležité upozornění. Dne 23. 3. 2023 se MHMP usneslo a změnilo vyhlášku o školských obvodech. Z našeho obvodu tak vypadla ulice Čs. Exilu, která je nyní podle č. o. rozdělena mezi ZŠ Rakovského a ZŠ T.G.M.

Přehled spádových ulic (aktualizovaný dne 27. 3. 2023)


Klub předškoláků

Klub je určený pouze pro předškoláky z naší spádové oblasti, případně sourozence našich stávajících žáků. 

Skupinová setkání zaměřená především na rozvoj dovedností, které jsou důležité pro správný nácvik psaní a čtení. Děti čekají hry a cvičení podporující rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, cvičení podporující rozvoj koordinace oko-ruka, relaxace a uvolňovací cviky. Vše bude probíhat zábavnou formou tak, aby se předškoláčci nenudili, ale zároveň se již učili koncentrovat svou pozornost na práci v určitých časových blocích.

Program vede školní psycholožka Mgr. Pavlína Martenková.

Klub je zdarma.

Přihlášku, termíny a další informace naleznete zde.

Реєстрація дітей з тимчасовим захистом

Шановні українські батьки!
В нашій школі 8.6.2023 о 14-16 годині відбудеться запис до 1 класів.
Адміністрація школи просить, прийдіть будь-ласка без дітей. Про результат приняття чи не прийняття до школи, ви будете проінформованні.
Дякуємо за розуміння.


Nástěnka

Telefon:+420 241 761 138,+420 241 762 533, E-mail: mrackova@mrackova.czFacebook ZŠ Mráčkova Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, Mráčkova 3090/2143 00, Praha 4-Modřany

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy