logotyp

Informace - vietnamština

Thông tin về đăng ký

Đăng ký vào năm học 2021/2022

Hạn đăng ký: tháng 4 năm 2021

Hình thức: đăng ký trực tuyến

Thủ tục dành cho lớp 1, hoãn đi học và lớp chuẩn bị:

 

1) Xin vui lòng điền vào bảng câu hỏi này.

2a) Sau đó, chúng tôi sẽ gửi một liên kết đến e-mail do phụ huynh cung cấp để tạo đơn đăng ký điện tử (lớp 1, hoãn đi học), có thể được nộp từ ngày 1/4 đến ngày 30/ 4/ 2021.

2b) Nếu phụ huynh đăng ký vào lớp chuẩn bị, phụ huynh sẽ tìm thấy tất cả các thông tin trong bảng câu hỏi và bên dưới trang này.

3)Mẫu đơn đăng ký (để nhận học vào lớp 1, hoãn đi học và lớp chuẩn bị) phải được gửi trong tháng 4 năm 2021 (không thể sớm hơn hoặc muộn hơn):

- trực tiếp đến hộp thư của trường ở lối vào C (bấm chuông và sau cánh cửa sẽ có hộp thư được chuẩn bị sẵn)

- qua e-mail dưới dạng tệp đính kèm có chữ ký điện tử đã được xác minh

- thư điện tử qua hộp thư dữ liệu với số nhận dạng: njxmrqn

- qua đường bưu điện đến địa chỉ: Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, Mráčkova 3090/2, Praha 4, 143 00 – xin vui lòng đánh dấu phong bì có chữ ''ZÁPIS'

 

 

4a) Trong tháng 5 năm 2021, chúng tôi sẽ đánh giá hồ sơ và công bố danh sách được nhận / không được nhận.

4b) Do thời gian chờ các phụ lục bắt buộc (hoãn đi học, lớp chuẩn bị) kéo dài, nên có thể cung cấp dần các phụ lục này ngay cả sau khi kết thúc thời gian đăng ký.

5) Nếu trẻ được nhận, chúng tôi sẽ sắp xếp một cuộc họp cá nhân với phụ huynh tại trường, để chúng ta hoàn thành tất cả các vấn đề cần thiết khác.

 

Thứ tự nhận hồ sơ không ảnh hưởng đến thủ tục nhập học. Tuy nhiên, xinvui lòng không trì hoãn việc nộp đơn vào những ngày cuối cùng, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho toàn bộ quá trình. Xin cảm ơn.


 

Thông tin về nghĩa vụ đi học bắt buộc:

Việc đi học bắt buộc được áp dụng đối với công dân Cộng hòa Séc và công dân của các Quốc gia Thành viên EU khác đã cư trú tại Cộng hòa Séc trên 90 ngày. Điều này cũng áp dụng cho những người nước ngoài khác có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại Cộng hòa Séc để xin thị thực dài hạn, những người xin tị nạn và những người tham gia thủ tục xin tị nạn.

Việc đi học bắt buộc (sau đây gọi là PŠD) bắt đầu vào đầu năm học sau ngày trẻ lên 6 tuổi, trừ khi trẻ được phép hoãn đi học. Trẻ đủ 6 tuổi từ tháng 9 đến tháng 6 của năm học liên quan cũng có thể được nhận để hoàn thành PŠD với các điều kiện sau:

 (a) Trẻ phải trưởng thành hợp lý về thể chất và tinh thần

 b) Người đại diện pháp lý sẽ nộp đơn xin nhập học để hoàn thành PŠD

 c) Trường hợp trẻ em đủ 6 tuổi trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12 của năm học thì trong đơn phải kèm theo đề nghị của cơ sở tư vấn học đường.

 d) Trong trường hợp trẻ đủ 6 tuổi trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 của năm học, thì trong đơn phải kèm theo đề nghị đánh giá của cơ sở tư vấn học đường (ví dụ: Trung tâm tư vấn tâm lý sư phạm) và bác sĩ chuyên khoa (bác sĩ nhi khoa hoặc bác sĩ đa khoa cho trẻ em và thanh thiếu niên).

Hoãn đi học bắt buộc

Nếu trẻ không trưởng thành hợp lý về thể chất hoặc tinh thần sau sáu tuổi, người đại diện pháp lý có thể nộp đơn xin hoãn đi học bắt buộc.

Thủ tục: Trong tháng 4 năm 2021, người đại diện pháp lý của trẻ sẽ nộp đơn yêu cầu hoãn đi học (xem thủ tục ở trên). Yêu cầu hoãn đi học phải được chứng minh bằng đề nghị đánh giá của cơ sở tư vấn học đường và bác sĩ chuyên khoa hoặc chuyên gia tâm lý học lâm sàng (xem § 37 đoạn 1 của Đạo luật Giáo dục).

Cùng với đăng ký có thể (theo yêu cầu riêng):

Công dân Cộng hòa Séc: giấy khai sinh của trẻ, chứng minh nhân dân

Người nước ngoài: giấy khai sinh của trẻ bằng tiếng Séc, hộ chiếu có đánh dấu thời gian cư trú và địa chỉ và bằng chứng về bảo hiểm y tế của trẻ

 

Xin lưu ý rằng nếu vì bất kỳ lý do gì mà trẻ không có tên trong danh sách học sinh theo tuyến thành phố Praha quận 12, sẽ được cập nhật vào cuối tháng 3 năm 2020, chúng tôi sẽ yêu cầu từ người đại diện pháp giấy chứng nhận thường trú của trẻ cấp tại uỷ ban thành phố Praha quận 12.

 

 

Đăng ký vào lớp chuẩn bị

Việc đăng ký vào lớp chuẩn bị sẽ diễn ra cùng ngày với việc đăng ký vào lớp 1.

 

Để đăng ký học lớp chuẩn bị, cần có giấy chứng nhận hoãn đi học bắt buộc và đề nghị của trung tâm tư vấn sư phạm tâm lý để vào học lớp chuẩn bị.

Nástěnka

Novinky

Sběr papíru

Sběr papíru bude 30.9. - 2.10. 2020
Telefon:+420 241 761 138,+420 241 762 533, E-mail: mrackova@mrackova.czFacebook ZŠ Mráčkova Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, Mráčkova 3090/2143 00, Praha 4-Modřany

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy