Kreativní partnerství

Kreativní partnerství pro rovné příležitosti

 
Společnost pro kreativitu ve vzdělávání v partnerství s Městskou části Praha 12 zahájily od prvního července projekt Kreativní partnerství pro rovné příležitosti. Projekt se zaměřuje na adaptaci programu Creative Partnerships do českého prostředí a zároveň tak, aby podpořil žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich individuální profilaci, vzdělávací úspěšnost, profesní a vzdělávací ambice. Projekt bude realizován na 3 základních školách zřizovaných MČ Praha 12.

Tento projekt je realizován i v naší škole, celkem ve třech třídách - 4.B, 6.B a 8.B. V průběhu druhého pololetí školního roku 2013/2014 byly naplánovány, realizovány a zhodnoceny první aktivity v těchto třídách. Na podzim dalšího školního roku bude projekt v těchto třídách pokračovat, ale dalšími odlišnými aktivitami zaměřené na další vyučovací předměty nebo učivo a zároveň se předpokládá, že i umělecko kreativní výstupy budou v jednotlivých třídách jiné než  v první části.

Na těchto projektech s pedagogy spolupracují umělci a vytvářejí společně kreativní pojetí výukových hodin tak, aby podpořily a rozvíjely žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hl. města Praha.

 

lOGA

 

 
Evropský sociální fond 
Praha a EU - Investujeme do vaší budoucnosti

Pozvání pro všechny

Pozvání pro všechnyZveme všechny na závěrečnou prezentaci projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti, kterého se zúčastnily 3 naše třídy.

Závěrečná prezentace projektu Kreativní partnerství

Závěrečná prezentace projektu Kreativní partnerství

V rámci projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti se naše třída tentokrát vypravila do Afriky. Pilně procestovala celý africký kontinent a nyní by Vás všechny ráda vzala na výlet po těch nejzajímavějších místech. S naší cestovní kanceláří Zombie Bus Tour navštívíme egyptské pyramidy, nejchudší oblast Sahelu, masajskou vesnici a ochutnáme i tradiční africkou kuchyni. Těšíme se na Vás!

CK Zombie bus tour

CK Zombie bus tour

 

Na konci října se naše třída opět zapojila do projektu Kreativního partnerství. Zaměřili jsme se na výuku zeměpisu, kde ve spolupráci s umělci poznáváme učivo geografie Afriky kreativněji a hravěji. Ve třídě proběhly celkem čtyři projektové dny. Na malou ochutnávku našich činností se můžete podívat ve fotogalerii nebo na facebookových stránkách.

https://www.facebook.com/zombibustour

 

Kreativní partnerství 7.B - CK Zombie Bus Tour - 4. projektový den

Kreativní partnerství 7.B - CK Zombie Bus Tour - 4. projektový denNaší africkou cestu jsme zakončili v jižní Africe. Ochutnali jsme zde tradiční pokrmy místní kuchyně a seznámili se s největším problémem této oblasti, nemocí AIDS...

Kreativní partnerství 7.B - CK Zombie Bus Tour - 3. projektový den

Kreativní partnerství 7.B - CK Zombie Bus Tour - 3. projektový denV rámci třetího projektového dne jsme zakotvili ve východní Africe. Na Somálském poloostrově jsme si zahráli na piráty a následně jsme se vypravili navštívit Masajskou vesnici..místní obyvatelé nás naučili tradiční tance :)

13.11. 2014 - 5.B - návštěva Techmanie

13.11. 2014 - 5.B - návštěva Techmanie13. 11. jsme v rámci projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti navštívili Techmanii v Plzni. Prohlédli jsme si planetárium, kde jsme se vyfotili ve skafandru, podívali se na svět rychlostí světla, zjistili naši váhu na jednolivých planetách sluneční soustavy a bombardovali Měsíc. A samozřejmě jsme si zašli také do 3D kina na dokument Hluboký Vesmír.
V Science Centu nás čekalo několik dalších expozic. Velmi zajímavá byla expozice Člověk a zvíře, kde jsme porovnali naše síly se zvířecími. Závodili jsme s prasetem, zařvali jako lev, skočili dál než blecha nebo vyzkoušeli, jak silně dokáže zkousnout krokodýl. Dále jsme si prohlédli Entropu od Davida Černého, zahráli si ve vodním světě, vyzkoušeli si, zda máme hudební talent a dozvěděli se nové informace o obnovitelných zdrojích. A i když byli některé exponáty zavřené nebo nefungovaly, stejně jsme si den užili a domů se vrátili plní zážitků.

3.11.2014 - 5.B - 2. setkání

3.11.2014 - 5.B - 2. setkání 3.11. 2014 - Dnes jsme poznávali sousední státy ČR. Ve skupinách jsme vytvořili stolní hry o Slovensku, Polsku, Německu a Rakousku. V druhé části našeho setkání jsme se vrátili zpět k mapám a trochu popustili uzdu fantazii. Vytvořili jsme si svoji snovou zemi.

Kreativní partnerství 7.B - CK Zombie Bus Tour - 2. projektový den

Kreativní partnerství 7.B - CK Zombie Bus Tour - 2. projektový denVe druhé projektovém dni jsme se přesunuli do oblasti západní a střední Ariky. Pozornost jsme věnovali zejména chudobě, která je v této oblasti velkým problémem. Pomocí recyklovatelných materiálů jsme vyráběli různé předměty jako pěněženky, korálky, náramky, pouzdra na věci...

20.10. 2014 - 5.B - 1. setkání

20.10. 2014 - 5.B - 1. setkání

20.10. - A je to zase tady! Začínáme pracovat na novém projektu. Tentokrát nese název Dobyvatelé Evropy. A protože se žádný správný dobyvatel neobejde bez pořádné mapy a strategických informací, určili jsme si to jako cíl naší hodiny. Zahráli jsme si na kartografy a pokusili se namalovat a graficky ztvárnit mapu konkrétních evropských států. Jak se nám to povedlo? Posuďte sami.

Kreativní partnerství 7.B - CK Zombie Bus Tour - 1. projektový den

Kreativní partnerství 7.B - CK Zombie Bus Tour - 1. projektový den V první projektovém dni jsme se vydali poznávat severní Afriku. Zaměřili jsme se na život muslimů, seznámili jsme se s jejich náboženstvím a nakonec zabrousili do Egypta na pyramidy. Abychom se přiblížili minulosti vytvořili jsme mumie a faraonské masky.

Kreativní partnerství - CK Zombie Bus Tour - úvodní setkání

Kreativní partnerství - CK Zombie Bus Tour - úvodní setkáníKreativní partnerství znov na scéně :)! První setkání s našimi umělkyněmi v tomto školním roce. Bylo zapotřebí se domluvit, jak uchopíme téma Afrika a jakým způsobem ho chceme zpracovat. Nápad vytvořit fiktivní cestovní kancelář byl jednohlasně přijat, a tak už je zbývalo doladit, kudy naše africká cesta povede a co budeme chtít naším návštěvníkům ukázat...

2013/2014 Projekt Kreativní partnerství - Expedice GAYA 2014

2013/2014 Projekt Kreativní partnerství - Expedice GAYA 2014

 

Nástěnka

Bezlepková dieta

Vážení rodiče. Od začátku listopadu poskytujeme na základě potvrzení dětského lékaře bezlepkovou stravu ve školní jídelně. K této dietě lze dítě kdykoli přihlásit.

Novinky

Bezpečnostní informace

Z důvodu zvýšení bezpečnosti žáků naší školy prosíme rodiče, aby ke vstupu do školy používali výhradně VCHOD "C", následně nahlásili své jméno a důvod návštěvy ve vrátnici, kde obdrží vizitku "návštěva".
K odchodu ze školy použijí též POUZE vchod C, přes vrátnici.
Vchod "A" je určen pro vstup pouze žákům.
Děkujeme za pochopení
Telefon:+420 241 761 138,+420 241 762 533, E-mail: mrackova@mrackova.czFacebook ZŠ Mráčkova Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, Mráčkova 3090/2143 00, Praha 4-Modřany
Login
Home ZŠ Profesora Švejcara Mráčkova

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy