Login

SRPŠ

O spolku

Spolek rodičů a příznivců Základní školy profesora Švejcara by rádo bylo významným partnerem a pomocníkem „své“ škole. Náplní naší činnosti je zejména podpořit kulturní, sportovní a jiné výchovné aktivity pro děti a pomoci zajistit dětem zdravé prostředí školy.

 

Všichni členové spolku svou činnost vykonávají dobrovolně a zdarma.

Odměnou nám budou naše spokojené děti .

 

Hlavním předmětem činnosti spolku je:

  1. Zajištění oboustranné komunikace mezi vedením školy a rodiči,

  2. poskytování materiální podpory škole na zlepšování školního prostředí, nadstandardní školní pomůcky, přispívat na kulturní, sportovní a výchovné programy pro žáky,

  3. získávání dárců a sponzorů, organizování účelových peněžních sbírek nebo sbírek movitých věcí.

 

Aktuální znění stanov (přidat jako odkaz, soubor viz v příloze).

Kontaktní údaje

Spolek rodičů a příznivců Základní školy profesora Švejcara

IČ: 266 79 264

Sídlo: Mráčkova 3090 /2, Modřany, 143 00 Praha

Zápis ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 15130

 

Členové výboru:

předseda: Mgr. Kamil Klepač

místopředseda: Ing. Irena Hořejší

hospodář: Ing. Alena Kopáčiková

 

E-mail: srps.mrackova@volny.cz

 

Novinky

27.9.2016:

Dne 31.5.2016 rozhodla plenární schůze SRPŠ v souladu s novým obchodním zákoníkem o změně názvu „Sdružení“ na „Spolek“, zároveň došlo ke schválení nových stanov a volbě členů výboru, čímž se splnila povinnost podřídit plně vnitřní poměry spolku nové právní úpravě. Aktuální znění stanov naleznete zde (vložit prosím odkaz do sekce O spolku).

Příští členská schůze je plánována na 22. 11. 2016 (před třídními schůzkami), program bude upřesněn v průběhu října.

SBĚR PAPÍRU VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017


Vážení rodiče a přátelé školy,

pro školní rok 2016/17 jsme se opět přihlásili do sběrové soutěže pořadatele Pražské služby, a.s. 
Výkupní cena sběrového papíru (papír a lepenka) činí – 2 300 Kč/t.
Ze získaných financí bude část věnována na charitativní účely dle schváleného rozpočtu SRPŠ a zbývající část bude rozdělena každé třídě do třídního fondu v poměru nasbíraných kg papíru.
V pořadí 10 nejlepších škol obdrží od pořadatele soutěže finanční dar ve výši 5 – 23 tis. Kč.

Aktuální pořadí naší školy můžete sledovat zde:
http://www.psas.cz/index.cfm/soutez-skoly/vysledky/

Pozor, papír nesmí obsahovat tyto příměsi, jinak může dojít ke snížení výkupní ceny: 
syntetické papíry, voskový papír, použité hygienické papíry (např. utěrky apod.), odpady či příměsi, mezi které patří zejména: kovy, plasty, textilie, dřevo, inertní materiály, syntetické materiály a nebezpečné odpady, znečištěný papír,  jakékoliv jiné odpady, než je sběrový papír.
 
V Praze, dne 23.1.2017

Nástěnka

Sběr papíru

Termíny pro sběr papíru je:

Středa 9. 10.
Čtvrtek 10.10.
Pátek 11. 10.

Prosíme o ohleduplnost v dopravě papíru na sběr.

Novinky

Teribear hýbe Prahou!

Mezi 4. a 15. zářím na Vítkově za každý ušlý/uběhlý kilometr přispějí partneři akce 30 Kč na dobrou věc. Pojďte s námi! Tým mráčkovka, kód pro registraci 7TU55T.

Ukliďme Česko!

Ve středu 18. 9. 2019 v 15:00 klasická úklidová akce. Všichni vřele vítáni!
Telefon:+420 241 761 138,+420 241 762 533, E-mail: mrackova@mrackova.czFacebook ZŠ Mráčkova Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, Mráčkova 3090/2143 00, Praha 4-Modřany

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy