O škole profesora Švejcara


Jsme rodinnou školou pro každého žáka s ohledem na jeho možnosti, schopnosti a potřeby.  V budově školy se nachází školní družina s provozem od 6.30 do 17.30 hodin a školní jídelnaŠkola profesora Švejcara má v tomto školním roceppřes 600 žáků rozdělených do 25 běžných tříd, jedné třídy speciální a jedné přípravné třídy pro předškolní děti, která již devatenáctým rokem usnadňuje dětem nástup k základnímu vzdělávání. Školní družinu využívá asi 270 dětí rozdělených do devíti oddělení. Od 1. 1. 2012 působí na naší škole školní psycholožka, která pomáhá dětem i rodičům. Do běžných tříd integrujeme děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti cizinců.

Škola má svůj školní vzdělávací program se zaměřením na rozvoj osobnosti každého žáka. Z jazyků je preferován anglický jazyk, od sedmého ročníku nabízíme jako další jazyk německý a ruský.  K dalšímu rozvoji jazykových schopností mohou žáci využít volitelné předměty a zájmové kroužky. Pro výuku jazyků se využívají výukové programy a školní nahrávací studio. Pro žáky jsou k dispozici dvě počítačové učebny, v každé třídě počítač s připojením na internet a na prvním i druhém stupni možnost využívání interaktivních tabulí.

Klademe důraz na rozvoj kulturní stánky osobnosti žáků a to zejména v oblastech hudby, výtvarného umění a dramatické výchovy, pro které je škola nadstandardně materiálně vybavena a má v této oblasti nadšené učitele. Ve škole profesora Švejcara dlouhodobě pracují školní hudební soubory Mráček – pro starší žáky- a Sluníčko – pro žáky od 3. do 5. třídy. Oba soubory dlouhodobě a úspěšně reprezentují školu i MČ Praha 12 při nejrůznějších celopražských akcích. Ve školním nahrávacím studiu vznikají záznamy z těchto akcí. Škola se může pochlubit tvorbou vlastních CD a DVD se záznamy dětských hudebních i divadelních vystoupení. Také rozvoj dětského výtvarného projevu má na naší škole dlouholetou tradici. Žáci navštěvují výstavy a galerie, úspěšně se účastní výtvarných soutěží. Žáci prvního stupně každoročně připravují divadelní vystoupení pro spolužáky, rodiče, mateřské školy a ostatní veřejnost. Žáci druhého stupně se pravidelně úspěšně zúčastňují soutěže ve vlastní filmové tvorbě zaměřené na prevenci sociálně nežádoucích jevů – Antifetfest.

V rámci tělesné výchovy a zájmových kroužků žáci plně využívají tři tělocvičny, z toho jedna s pískem na plážový volejbal. Dále atria školy se stoly na stolní tenis, basketbalovým košem a kuželkami a  areál VOSA, který žákům slouží k nejrozmanitějším sportovním a relaxačním aktivitám. Pro žáky prvního stupně zajišťujeme plavecké kurzy, pro žáky druhého stupně lyžařský kurz. Každoročně je většina žáků zapojena do nejrůznějších sportovních soutěží. Třebaže je dlouhodobě kladen důraz na sportovní chování žáků a smysl pro fair play, dosahují žáci ve sportu velmi dobrých výsledků.

Dlouhodobě byla škola zapojena do mezinárodních projektů Comenius, který umopžňoval  dětem nejen zdokonalování v anglickém jazyce prostřednictvím zahraničních výměnných pobytů, ale i poznávat cizí země a jejich kulturu. Přestože pro nás tento projekt po mnoha letech skončil, využíváme k jazykovému rozvoji několik let nabídky projektu EDISON. To jesou týdenní návštěvayzahraničních studentů ve škole, které přinášejí dětem možnost zprostředkovaných informací o vzdálených zemí od jejich mladých obyvatel. Děti si vyzkoušejí svoje komunikační dovednosti, mohou se ptát na věci, které je zajímají a poznávají svět i jinak. Již po šesté je škola zapojena do projektu Integrace cizinců. 

Na škole je tradičně bohatá a pestrá nabídka zájmových kroužků – sportovních, uměleckých, jazykových i naukových. Aktuální informace jsou zveřejňovány na www stránkách školy.

Zapojujeme se také do charitativních akcí, účastníme se srdíčkových dní na podporu dětských zdravotnických zařízení.  Pravidelně již několik let navštěvujeme seniory v Ošetřovatelském centru v Zárubově ulici. 

Dlouhodobě úspěšně rozvíjíme spolupráci s rodiči, kteří pomáhají při organizování školních i třídních akcí.

Nástěnka

Bezlepková dieta

Vážení rodiče. Od začátku listopadu poskytujeme na základě potvrzení dětského lékaře bezlepkovou stravu ve školní jídelně. K této dietě lze dítě kdykoli přihlásit.

Novinky

Bezpečnostní informace

Z důvodu zvýšení bezpečnosti žáků naší školy prosíme rodiče, aby ke vstupu do školy používali výhradně VCHOD "C", následně nahlásili své jméno a důvod návštěvy ve vrátnici, kde obdrží vizitku "návštěva".
K odchodu ze školy použijí též POUZE vchod C, přes vrátnici.
Vchod "A" je určen pro vstup pouze žákům.
Děkujeme za pochopení
Telefon:+420 241 761 138,+420 241 762 533, E-mail: mrackova@mrackova.czFacebook ZŠ Mráčkova Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, Mráčkova 3090/2143 00, Praha 4-Modřany
Login
Home ZŠ Profesora Švejcara Mráčkova

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy