Psycholog

 

Školní psycholog je financován z Rozvojového programu MŠMT na podporu školních psychologů a speciálních pedagogů. Školní psycholog Mgr. Pavlína Martenková je součástí týmu Školního poradenského pracoviště, které na naší škole působí. Jeho dalšími členy jsou výchovný poradce a školní metodik prevence.

Školní psycholog působící na škole:

 • Poskytuje odbornou spoluúčast při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
 • Napomáhá při diagnostice výukových a výchovných problémech žáků
 • Podílí se na péči o integrované žáky
 • Provádí individuální případovou práci se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení)
 • Podílí se na prevenci školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.)
 • Konzultuje s žáky a jejich zákonnými zástupci techniky a hygienu učení
 • Podporuje spolupráci třídy a třídního učitele (především dětí s SPU)
 • Poskytuje individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání dětí
 • Vede konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
 • Pomáhá při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí
 • Spolupracuje s ostatními poskytovateli poradenských služeb na škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, třídní učitelé)
 • Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními
 • Metodicky pomáhá pedagogickým pracovníkům při přípravě vyrovnávacích opatření žáků se sociálním znevýhodněním a žáků se zdravotním znevýhodněním
 • Provádí diagnostiku sociálního klimatu ve třídách
 • Vede programy pro třídní kolektivy zaměřené na zlepšení vztahů mezi jednotlivými žáky, na prevenci a případně řešení šikany

Kontakty: martenkova@mrackova.cz; 241404610, 778485037
Konzultační hodiny: vždy lépe po telefonické, osobní nebo emailové domluvě

 • Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 8.30 – 12.30
 • Středa: 8.30 – 17.00

 

 

Klub předškoláčků

 

Příprava na snazší vstup do základní školy

Skupinová setkání zaměřená především na rozvoj dovedností, které jsou důležité pro správný nácvik psaní a čtení. Děti čekají hry a cvičení podporující rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, cvičení podporující rozvoj koordinace oko-ruka, relaxace a uvolňovací cviky. Vše bude probíhat zábavnou formou tak, aby se předškoláčci nenudili, ale zároveň se již učili koncentrovat svou pozornost na práci v určitých časových blocích. Program vede školní psycholožka Mgr. Pavlína Martenková. Klub je zdarma.

 

Klub obsahuje:

 • 8 setkání (1 setkání trvá 45 minut)
 • konzultace rodičů se školním psychologem - doporučení možností, jak dítě motivovat, na co se v práci s ním zaměřit

Informace: Mgr. Pavlína Martenková, email: martenkova@mrackova.cz,

tel.: 778 485 037, 241404610

Termín konání: každou středu od 15.30 do 16.15. (začínáme ve středu 16.3.2016 a končíme ve středu 4.5.2016)

Poté je možná individuální konzultace rodičů se školní psycholožkou týkající se vyhodnocení celého kurzu případně doporučení pro další práci s dítětem doma.

 

Na Klub předškoláčků budou navazovat tradiční setkání s paní učitelkami

prvního stupně v termínech 11.5., 18.5. a 25.5.2016

 

S sebou: přezůvky, tužku, pastelky

 

 

Závazná přihláška na Klub předškoláčků

 

Jméno dítěte:

Datum narození:

Jméno zákonného zástupce:

Kontakt  Email:                                                                                              Podpis zákonného zástupce

Telefon:                                                                                                           ………………………………………………

 

 

Přihlášky odevzdávejte do 11.3.2016 buď do poštovní schránky ve škole u vchodu C nebo je najdete na webových stránkách www.mrackova.cz a můžete je poslat na adresu martenkova@mrackova.cz.  Kapacita kurzu je omezena.

Nástěnka

Bezlepková dieta

Vážení rodiče. Od začátku listopadu poskytujeme na základě potvrzení dětského lékaře bezlepkovou stravu ve školní jídelně. K této dietě lze dítě kdykoli přihlásit.

Mobilní aplikace Bakaláři

Upozorňujeme, že pokud vyhledáváte v mobilní aplikaci naši školu, tak ji nenajdete pod Praha 4 - Modřany, ale pod samotnou záložkou Praha 4. Děkujeme všímavým rodičům za nalezení.

Bezlepková dieta

Děkujeme za Vaši včasnou reakci na nabídku vaření bezlepkové diety ve školní jídelně. Bohužel se nám do tohoto okamžiku neozval dostatečný počet zájemců (5), proto zatím nemůžeme vaření diety zahájit. Nicméně naše nabídka trvá a zvýší – li se potřeba ze strany našich žáků, budeme na ni neprodleně reagovat.

Sběr papíru

11.-15. prosince,vždy od 7.15 do 7.55 hod se zváženými a svázanými balíčky a lísteček se jménem, třídou
a celkovým počtem kg.

Novinky

Bezpečnostní informace

Z důvodu zvýšení bezpečnosti žáků naší školy prosíme rodiče, aby ke vstupu do školy používali výhradně VCHOD "C", následně nahlásili své jméno a důvod návštěvy ve vrátnici, kde obdrží vizitku "návštěva".
K odchodu ze školy použijí též POUZE vchod C, přes vrátnici.
Vchod "A" je určen pro vstup pouze žákům.
Děkujeme za pochopení
Telefon:+420 241 761 138,+420 241 762 533, E-mail: mrackova@mrackova.czFacebook ZŠ Mráčkova Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, Mráčkova 3090/2143 00, Praha 4-Modřany
Login
Home ZŠ Profesora Švejcara Mráčkova

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy