logotyp

Psycholog

 

Školní psycholog je financován z Rozvojového programu MŠMT na podporu školních psychologů a speciálních pedagogů. Školní psycholog Mgr. Pavlína Martenková je součástí týmu Školního poradenského pracoviště, které na naší škole působí. Jeho dalšími členy jsou výchovný poradce a školní metodik prevence.

Školní psycholog působící na škole:

 • Poskytuje odbornou spoluúčast při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
 • Napomáhá při diagnostice výukových a výchovných problémech žáků
 • Podílí se na péči o integrované žáky
 • Provádí individuální případovou práci se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení)
 • Podílí se na prevenci školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.)
 • Konzultuje s žáky a jejich zákonnými zástupci techniky a hygienu učení
 • Podporuje spolupráci třídy a třídního učitele (především dětí s SPU)
 • Poskytuje individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání dětí
 • Vede konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
 • Pomáhá při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí
 • Spolupracuje s ostatními poskytovateli poradenských služeb na škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, třídní učitelé)
 • Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními
 • Metodicky pomáhá pedagogickým pracovníkům při přípravě vyrovnávacích opatření žáků se sociálním znevýhodněním a žáků se zdravotním znevýhodněním
 • Provádí diagnostiku sociálního klimatu ve třídách
 • Vede programy pro třídní kolektivy zaměřené na zlepšení vztahů mezi jednotlivými žáky, na prevenci a případně řešení šikany

Kontakty: martenkova@mrackova.cz; 241404610, 778485037
Konzultační hodiny: vždy lépe po telefonické, osobní nebo emailové domluvě

 • Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 8.30 – 12.30
 • Středa: 8.30 – 17.00

 

Klub předškoláčků

 

Klub předškoláčků

Příprava na snazší vstup do základní školy

Skupinová setkání zaměřená především na rozvoj dovedností, které jsou důležité pro správný nácvik psaní a čtení. Děti čekají hry a cvičení podporující rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, cvičení podporující rozvoj koordinace oko-ruka, relaxace a uvolňovací cviky. Vše bude probíhat zábavnou formou tak, aby se předškoláčci nenudili, ale zároveň se již učili koncentrovat svou pozornost na práci v určitých časových blocích. Program vede školní psycholožka Mgr. Pavlína Martenková. Klub je zdarma!

Klub obsahuje:

 • 6 setkání (1 setkání trvá 45 minut)
 • konzultace rodičů se školním psychologem - doporučení možností, jak dítě motivovat, na co se v práci s ním zaměřit

Informace: Mgr. Pavlína Martenková, email: martenkova@mrackova.cz,

tel.: 778 485 037, 241 404 610

Termín konání: každou středu od 15.30 do 16.15. (začínáme ve středu po zápisu, tedy 25.4.2018 a končíme ve středu 30.5.2018)

Poté je možná individuální konzultace rodičů se školní psycholožkou týkající se vyhodnocení celého kurzu, případně doporučení pro další práci s dítětem doma.

 

Na Klub předškoláčků budou navazovat tradiční setkání s paní učitelkami.

 

Závazná přihláška na Klub předškoláčků

 

Jméno dítěte:

Datum narození:

Jméno zákonného zástupce:

Kontakt  Email:                                              Podpis zákonného zástupce:

Telefon:                                                          

 

Nástěnka

Novinky

Plánovaná ředitelská volna na šk. rok 2022/23

pátek 29. 9. 2023
úterý 2. 4. 2024
pondělí 6. 5. a úterý 7. 5. 2024
Telefon:+420 241 761 138,+420 241 762 533, E-mail: mrackova@mrackova.czFacebook ZŠ Mráčkova Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, Mráčkova 3090/2143 00, Praha 4-Modřany

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy