Psycholog

 

Školní psycholog je financován z Rozvojového programu MŠMT na podporu školních psychologů a speciálních pedagogů. Školní psycholog Mgr. Pavlína Martenková je součástí týmu Školního poradenského pracoviště, které na naší škole působí. Jeho dalšími členy jsou výchovný poradce a školní metodik prevence.

Školní psycholog působící na škole:

 • Poskytuje odbornou spoluúčast při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
 • Napomáhá při diagnostice výukových a výchovných problémech žáků
 • Podílí se na péči o integrované žáky
 • Provádí individuální případovou práci se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení)
 • Podílí se na prevenci školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.)
 • Konzultuje s žáky a jejich zákonnými zástupci techniky a hygienu učení
 • Podporuje spolupráci třídy a třídního učitele (především dětí s SPU)
 • Poskytuje individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání dětí
 • Vede konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
 • Pomáhá při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí
 • Spolupracuje s ostatními poskytovateli poradenských služeb na škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, třídní učitelé)
 • Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními
 • Metodicky pomáhá pedagogickým pracovníkům při přípravě vyrovnávacích opatření žáků se sociálním znevýhodněním a žáků se zdravotním znevýhodněním
 • Provádí diagnostiku sociálního klimatu ve třídách
 • Vede programy pro třídní kolektivy zaměřené na zlepšení vztahů mezi jednotlivými žáky, na prevenci a případně řešení šikany

Kontakty: martenkova@mrackova.cz; 241404610, 778485037
Konzultační hodiny: vždy lépe po telefonické, osobní nebo emailové domluvě

 • Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 8.30 – 12.30
 • Středa: 8.30 – 17.00

 

 

Klub předškoláčků

 

Příprava na snazší vstup do základní školy

Skupinová setkání zaměřená především na rozvoj dovedností, které jsou důležité pro správný nácvik psaní a čtení. Děti čekají hry a cvičení podporující rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, cvičení podporující rozvoj koordinace oko-ruka, relaxace a uvolňovací cviky. Vše bude probíhat zábavnou formou tak, aby se předškoláčci nenudili, ale zároveň se již učili koncentrovat svou pozornost na práci v určitých časových blocích. Program vede školní psycholožka Mgr. Pavlína Martenková. Klub je zdarma.

 

Klub obsahuje:

 • 8 setkání (1 setkání trvá 45 minut)
 • konzultace rodičů se školním psychologem - doporučení možností, jak dítě motivovat, na co se v práci s ním zaměřit

Informace: Mgr. Pavlína Martenková, email: martenkova@mrackova.cz,

tel.: 778 485 037, 241404610

Termín konání: každou středu od 15.30 do 16.15. (začínáme ve středu 16.3.2016 a končíme ve středu 4.5.2016)

Poté je možná individuální konzultace rodičů se školní psycholožkou týkající se vyhodnocení celého kurzu případně doporučení pro další práci s dítětem doma.

 

Na Klub předškoláčků budou navazovat tradiční setkání s paní učitelkami

prvního stupně v termínech 11.5., 18.5. a 25.5.2016

 

S sebou: přezůvky, tužku, pastelky

 

 

Závazná přihláška na Klub předškoláčků

 

Jméno dítěte:

Datum narození:

Jméno zákonného zástupce:

Kontakt  Email:                                                                                              Podpis zákonného zástupce

Telefon:                                                                                                           ………………………………………………

 

 

Přihlášky odevzdávejte do 11.3.2016 buď do poštovní schránky ve škole u vchodu C nebo je najdete na webových stránkách www.mrackova.cz a můžete je poslat na adresu martenkova@mrackova.cz.  Kapacita kurzu je omezena.

Nástěnka

Bezlepková dieta

Vážení rodiče. Od začátku listopadu poskytujeme na základě potvrzení dětského lékaře bezlepkovou stravu ve školní jídelně. K této dietě lze dítě kdykoli přihlásit.

Novinky

Bezpečnostní informace

Z důvodu zvýšení bezpečnosti žáků naší školy prosíme rodiče, aby ke vstupu do školy používali výhradně VCHOD "C", následně nahlásili své jméno a důvod návštěvy ve vrátnici, kde obdrží vizitku "návštěva".
K odchodu ze školy použijí též POUZE vchod C, přes vrátnici.
Vchod "A" je určen pro vstup pouze žákům.
Děkujeme za pochopení
Telefon:+420 241 761 138,+420 241 762 533, E-mail: mrackova@mrackova.czFacebook ZŠ Mráčkova Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, Mráčkova 3090/2143 00, Praha 4-Modřany
Login
Home ZŠ Profesora Švejcara Mráčkova

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy