SRPŠ

O spolku

Spolek rodičů a příznivců Základní školy profesora Švejcara by rádo bylo významným partnerem a pomocníkem „své“ škole. Náplní naší činnosti je zejména podpořit kulturní, sportovní a jiné výchovné aktivity pro děti a pomoci zajistit dětem zdravé prostředí školy.

 

Všichni členové spolku svou činnost vykonávají dobrovolně a zdarma.

Odměnou nám budou naše spokojené děti .

 

Hlavním předmětem činnosti spolku je:

  1. Zajištění oboustranné komunikace mezi vedením školy a rodiči,

  2. poskytování materiální podpory škole na zlepšování školního prostředí, nadstandardní školní pomůcky, přispívat na kulturní, sportovní a výchovné programy pro žáky,

  3. získávání dárců a sponzorů, organizování účelových peněžních sbírek nebo sbírek movitých věcí.

 

Aktuální znění stanov (přidat jako odkaz, soubor viz v příloze).

Kontaktní údaje

Spolek rodičů a příznivců Základní školy profesora Švejcara

IČ: 266 79 264

Sídlo: Mráčkova 3090 /2, Modřany, 143 00 Praha

Zápis ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 15130

 

Členové výboru:

předseda: Mgr. Kamil Klepač

místopředseda: Ing. Irena Hořejší

hospodář: Ing. Alena Kopáčiková

 

E-mail: srps.mrackova@volny.cz

 

Novinky

27.9.2016:

Dne 31.5.2016 rozhodla plenární schůze SRPŠ v souladu s novým obchodním zákoníkem o změně názvu „Sdružení“ na „Spolek“, zároveň došlo ke schválení nových stanov a volbě členů výboru, čímž se splnila povinnost podřídit plně vnitřní poměry spolku nové právní úpravě. Aktuální znění stanov naleznete zde (vložit prosím odkaz do sekce O spolku).

Příští členská schůze je plánována na 22. 11. 2016 (před třídními schůzkami), program bude upřesněn v průběhu října.

SBĚR PAPÍRU VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017


Vážení rodiče a přátelé školy,

pro školní rok 2016/17 jsme se opět přihlásili do sběrové soutěže pořadatele Pražské služby, a.s. 
Výkupní cena sběrového papíru (papír a lepenka) činí – 2 300 Kč/t.
Ze získaných financí bude část věnována na charitativní účely dle schváleného rozpočtu SRPŠ a zbývající část bude rozdělena každé třídě do třídního fondu v poměru nasbíraných kg papíru.
V pořadí 10 nejlepších škol obdrží od pořadatele soutěže finanční dar ve výši 5 – 23 tis. Kč.

Aktuální pořadí naší školy můžete sledovat zde:
http://www.psas.cz/index.cfm/soutez-skoly/vysledky/

Pozor, papír nesmí obsahovat tyto příměsi, jinak může dojít ke snížení výkupní ceny: 
syntetické papíry, voskový papír, použité hygienické papíry (např. utěrky apod.), odpady či příměsi, mezi které patří zejména: kovy, plasty, textilie, dřevo, inertní materiály, syntetické materiály a nebezpečné odpady, znečištěný papír,  jakékoliv jiné odpady, než je sběrový papír.
 
V Praze, dne 23.1.2017

Nástěnka

Mobilní aplikace Bakaláři

Upozorňujeme, že pokud vyhledáváte v mobilní aplikaci naši školu, tak ji nenajdete pod Praha 4 - Modřany, ale pod samotnou záložkou Praha 4. Děkujeme všímavým rodičům za nalezení.

Bezlepková dieta

Děkujeme za Vaši včasnou reakci na nabídku vaření bezlepkové diety ve školní jídelně. Bohužel se nám do tohoto okamžiku neozval dostatečný počet zájemců (5), proto zatím nemůžeme vaření diety zahájit. Nicméně naše nabídka trvá a zvýší – li se potřeba ze strany našich žáků, budeme na ni neprodleně reagovat.

Sběr papíru

2.- 6. října vždy od 7.15 do 7.55 hod se zváženými a svázanými balíčky opatřené lístečkem se jménem třídou
a počtem kg.

Novinky

Bezpečnostní informace

Z důvodu zvýšení bezpečnosti žáků naší školy prosíme rodiče, aby ke vstupu do školy používali výhradně VCHOD "C", následně nahlásili své jméno a důvod návštěvy ve vrátnici, kde obdrží vizitku "návštěva".
K odchodu ze školy použijí též POUZE vchod C, přes vrátnici.
Vchod "A" je určen pro vstup pouze žákům.
Děkujeme za pochopení
Telefon:+420 241 761 138,+420 241 762 533, E-mail: mrackova@mrackova.czFacebook ZŠ Mráčkova Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, Mráčkova 3090/2143 00, Praha 4-Modřany
Login
Home ZŠ Profesora Švejcara Mráčkova

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy