O ŠKOLE


Jsme rodinnou školou 'pro každého a o každém'! Soustředíme se na možnosti, schopnosti a potřeby jednotlivých žáků i našich zaměstnanců. Individuální přístup je pro nás tím základním. Platí jak ve školní družině, tak i v rámci odpoledních kroužků, které si zajišťujeme sami. 

Tento přístup je znát i v samotném školním vzdělávacím programu, který nese název OSOBNOST. Jedná se O Sebepoznání každého žáka, O pocitu Bezpečí pro všechny, o Nadšení a radosti z každého úspěchu, O Spolupráci mezi žáky, učiteli a žáky, učiteli a rodiči, o Toleranci jedinečnosti a odlišnosti každého.

Klademe důraz na rozvoj kulturní stánky osobnosti žáků a to zejména v oblastech hudby, výtvarného umění a dramatické výchovy, pro které je škola nadstandardně materiálně vybavena a má v této oblasti nadšené učitele. Máme skvělé sbory Mráček (pro starší žáky) a Sluníčko (pro mladší žáky), které dlouhodobě sklvěle reprezentují školu i MČ Praha 12 při nejrůznějších akcích. Ve školním nahrávacím studiu vznikají filmy, které se vždy skvěle umisťují v soutěži AntiFET fest, ale žáci zde mohou pracovat i na dalších videoprojektech. Soustředíme se ale i na rozvoj výtvarného projevu. Žáci navštěvují výstavy a galerie, úspěšně se účastní výtvarných soutěží.

Ani sport nezůstává stranou. Nicméně nepodporujeme soutěživost mezi našimi žáky, snažíme se přiblížit sport všem bez rozdílu výkonosti, s důrazem na fair play a prožitek ze společné zábavy. V hodinách tělesné výchovy se seznamují žáci i s netradičními sportovními aktivitami.

I na sociální rozvoj našich žáků myslíme. Zapojujeme se do charitativních akcí, často díky skvělé spolupráci s rodičovským sdružením, žáci navštěvují pečovatelské domy, dětské domovy, útulky pro zvířata či adiktologické centrum. Preventivní program SAMIS si tvoříme sami a přesně v duchu jeho názvu 'Samostatně Aktivně Mráčkovsky Inovativně S humorem'. Preventivní program realizují pedagogové naší školy.

Podívejte se na video, které zachycuje atmosféru naší školy a které vytvořili žáci devátého ročníku ve šk. roce 2016/2017.

 Nástěnka

Bezlepková dieta

Vážení rodiče. Od začátku listopadu poskytujeme na základě potvrzení dětského lékaře bezlepkovou stravu ve školní jídelně. K této dietě lze dítě kdykoli přihlásit.

Mobilní aplikace Bakaláři

Upozorňujeme, že pokud vyhledáváte v mobilní aplikaci naši školu, tak ji nenajdete pod Praha 4 - Modřany, ale pod samotnou záložkou Praha 4. Děkujeme všímavým rodičům za nalezení.

Bezlepková dieta

Děkujeme za Vaši včasnou reakci na nabídku vaření bezlepkové diety ve školní jídelně. Bohužel se nám do tohoto okamžiku neozval dostatečný počet zájemců (5), proto zatím nemůžeme vaření diety zahájit. Nicméně naše nabídka trvá a zvýší – li se potřeba ze strany našich žáků, budeme na ni neprodleně reagovat.

Sběr papíru

11.-15. prosince,vždy od 7.15 do 7.55 hod se zváženými a svázanými balíčky a lísteček se jménem, třídou
a celkovým počtem kg.

Novinky

Bezpečnostní informace

Z důvodu zvýšení bezpečnosti žáků naší školy prosíme rodiče, aby ke vstupu do školy používali výhradně VCHOD "C", následně nahlásili své jméno a důvod návštěvy ve vrátnici, kde obdrží vizitku "návštěva".
K odchodu ze školy použijí též POUZE vchod C, přes vrátnici.
Vchod "A" je určen pro vstup pouze žákům.
Děkujeme za pochopení
Telefon:+420 241 761 138,+420 241 762 533, E-mail: mrackova@mrackova.czFacebook ZŠ Mráčkova Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, Mráčkova 3090/2143 00, Praha 4-Modřany
Login
Home ZŠ Profesora Švejcara Mráčkova

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy